Switch Touhou Danmaku Kagura Phantasia Lost (Asia/Cero/English) 5 September 2024

Rp475,000

To rebuild Phantasia, Reimu journeys to find the Fragments of Memories. The key to rebuilding is Danmaku Kagura. To rebuild the Phantasia and unveil the truth of its destruction, Reimu have to gather Mitama cards, the Fragments of Memories. Reimu’s unending journey, begins.

10 in stock

Switch Touhou Danmaku Kagura Phantasia Lost (Asia/Cero/English) 5 September 2024

10 in stock